Investeringsmöjligheter

Bolagets ägare har investerat i aktier och ägarinlåning.
För information om investeringsmöjligheter, kontakta Bolaget.


Handel i aktien

Bolagets aktie handlas inte på någon organiserad marknadsplats.