Affärsidé

Vår affärsidé är att genom investeringar möjliggöra Jamii Boras vision om att stärka och ta tillvara Kenyas befolknings färdigheter, beslutsamhet och hårda arbete för att bygga ett bättre land genom bättre familjer – Jamii Bora.

Vision

Vår vision är att vanliga människor i Kenya ska kunna komma till sin rätt genom att ha tillgång till inkluderande finansiella strukturer.

Mission

Vi brinner för att förverkliga Jamii Boras vision i Kenya.

Styrelse

Göran Wellander (ordförande)
Olaf Gundersen
Kerstin Häggström
Ulf Ragnerstam


Värdegrund

• Alla människor har samma absoluta och okränkbara människovärde.

• Människan har en inneboende kraft att lyfta sig själv och förändra sin situation.

• Varje människa har, utifrån sina egna förutsättningar, ett personligt ansvar för sina handlingar.

• Solidaritet mellan människor är en kraft för förändring.

• Alla människor har grundläggande rättigheter, oavsett etnicitet, kön, sexuell läggning, religion, nationellt eller socialt ursprung, politisk åsikt eller var de bor.

• För att möta globala utmaningar behöver vi ta ansvar för varandra.

• Marknadsekonomi som system är en kraft som kan skapa och fördela välstånd.

• Varaktiga lösningar som möter människors behov kräver ömsesidig respekt för lokala förutsättningar, lokal förankring och långsiktigt ansvarstagande.